ДренажДренажът е естествено или изкуствено отделяне на водата от повърхностните и подпочвени води. Той е необходим за подобряване качеството на строителството на сгради и съоражения.Дренажът в строителството е метод за събиране и отвеждане на подпочвените води от участъци и съоражения с помощта на системи от дренажни тръби, кладенци, канали, подземни галерии и други устройства. 
Дренажът се изгражда с цел защита от проникване на води в съоражения и основи на сгради с цел запазване, укрепване и поддържане на основата на сградата и намаляване натиска върху конструкцията. Локална дренажна система се изгражда в случаи, когато общото понижаване на нивото на подземните води на територията на строежа на сградата не може да даде необходимия ефект и е икономически неоправдано. За целта се разработва проект на дренажна система. В съответствие с местоположението се определя типът на дренажа, неговата дълбочина, наклонът, устройството на каналите и се подбират компонентите и материалите. Той е необходим и за поддържане на площадки и пътни участъци в сухо състояние, което предотвратява загниването на кореновата система на засадените растения и предпазва основата и сутерените в сградите от избиване на влага. В зависимост от нивото на земните води, които могат да доведат до овлажняване на терена, може да се изпълни повърхностен дренаж или дренаж в дълбочина. 


Нуждаете се от Дренаж?

Направете запитване